Diff of /trunk/Project Information/svnobj [r7] .. [r8]  Maximize  Restore

Switch to side-by-side view

--- a/trunk/Project Information/svnobj
+++ b/trunk/Project Information/svnobj
@@ -1,6 +1,5 @@
-Gx_lá!0…jüo]è²Ç\V-System.StringL{085afe48-c5d8-4ea5-ab0d-b35701fa6009}Properties8System.Collections.HashtableAuthorAliazzCompanyOpen Source	 DefaultNamespace
-IoDrvMEGAIODescriptionúLibrary containing device support for MegaIO board under Raspberry Pi. 

-Based on Sequent Microsystems driver version 1.1.0.0
DocFormat reStructuredTextLibDocContentCommentsAndDocs"LibraryCategoriesL{aecb3560-8a8a-40ab-9e88-42f4b333af8b}IdSystem.GuidHe98088bb-59f5-4096-8784-4443932920df ParentCategoryIdH00000000-0000-0000-0000-000000000000DefaultNameApplicationLocalizedNamesVersionL{78562ae7-5a2e-4542-9033-c5c093009235}1.0.0.0Hd2c47c8c-760e-440c-9147-4468a3c03edbCAA H9bad807f-0127-4ea6-86e7-4f68c24e0225!Common"H8677b78e-b730-40de-8a62-fdbce8da6680#Safety$H3dd4868c-6477-4606-b687-f340a9dbdd2c%SoftMotion&H66558e58-9485-48b4-9433-2bf60b045756'Intern(Hb8b4ee4e-1f42-45af-8ccf-c7f09c488826)H385db9bf-1635-44ea-9c03-f7e409018454*CANbus+H4b460928-c15e-4b69-919b-8e6fbab12643,Compatibility-H7fc58ff6-d63b-4aac-a20f-7abbc9fd72f8.DataServer/H0204e5d6-0060-4153-acd0-429a397324d00IoDriverBase1Ha560fc75-2952-4be9-b2f7-e04b029744ab2IoDrivers3H7f3353de-c77d-4c8c-9bc0-5b221ce0a7fe4NetVars5He129985a-d24f-4869-8755-5a2b089f16c46Profiler7H75a5fc32-fdd8-4338-9a21-cd620e3c75698 RecipeManagement9H59ff46a0-e373-49c8-b11c-91d772d9f754:Hfff3a71e-3da2-468a-b82b-6c8fa8607f26;SFC<Haf11cf2a-bea4-4a38-add0-f13b3682d425=He7430333-8bd3-4ce2-8535-d61528e26db2>&SymbolConfiguration?H24114f71-a313-48dc-b727-4814a5ae5e7e@VisuAHb62c2041-b627-4159-b727-149b019609e6BSystemCH62e04908-d9eb-41d7-b3fd-8087020771a0DH8302f600-9f75-49a9-9172-d355d63e3a62EH5250160a-a348-41ef-96d8-0cd52f94e320FSysLibsGH45f0ac40-c00c-4d2d-a74e-2cf5adbaf3a4HSysLibs23IH75b20332-150b-4ccd-aa20-fb072490fb80JTargetKH7db0e3a2-bee3-451b-932c-0f87340204d4LD3S - Smart Software Solutions GmbHMH519b1d74-b1de-4a68-a3bf-c1fdb3909c18NPLCWinNT V3.xOH21e56dab-2863-4515-a4a5-d154a08ccd4ePHbef66cc1-9006-4083-92e8-84957423b2c7QHc52dbc97-13e5-46c3-8641-481f5d8daff9RHc179664b-4223-4f78-b898-054073c60fb3SPLCWinRTE V3.xTH2a47d467-e781-4f73-a35c-01b9d33d28d2UHa4c9aab3-b8bd-4826-9677-1820291d2f2dVH11ebb73b-df74-48e0-8fed-9b2db84e438aWH769db563-3955-441f-b96b-8b177b70d377XUse CasesYHe66bdbd6-b91d-4e4a-97d6-c698c033210cZHc812fecb-9bc1-488a-9e68-df19744bfaef[Database\H6680e7c8-f7d5-41a9-94fe-14602a15effa]Fieldbus^Hb42cc94a-6be6-4e71-9420-bda87e1cd129_Foundation`H50af6a48-e2e7-4280-82af-8818f86e464daGuidelinesbHa60af49c-8a71-4300-a862-17e5fe7de198cNetworkdH368639a0-d7b3-4311-9a2f-7bf2bab35b30eRuntimefHa4072735-6719-4d80-ba50-1d428672d406gH94be3750-453a-45b4-b1b7-327809b35168hUtilitiesi$LibraryCategoryIdsjPlaceholderk&PlaceholderTemplatelProjectmnReleasedoboolp
-Titleq2.0.0.0rGetCompanyGUIDsGetTitleGUIDtGetVersionGUIDu&GetTextPropertyGUIDv(GetTextProperty2GUIDw*GetNumberPropertyGUIDx,GetBooleanPropertyGUIDy,GetVersionPropertyGUIDz"GetLibVersionGUID{.GetLibVersionNumberGUID|"IsLibReleasedGUIDÐš
Ð-Ð-Ð-Ð-Ð-	Ð-
-Ð-Ð-Ð-
Ð-Ð-Ð-Ð-E-ÐÐ-Ð-Ð-ÚÐÐ-ÐÐ-Ð-Ð-ÚÐÐ-ÐÐ- Ð-Ð-!ÚÐÐ-ÐÐ-"Ð-Ð-#ÚÐÐ-ÐÐ-$Ð-Ð-%ÚÐÐ-ÐÐ-&Ð-Ð-'ÚÐÐ-ÐÐ-(Ð-&Ð-ÚÐÐ-ÐÐ-)Ð-&Ð-*ÚÐÐ-ÐÐ-+Ð-&Ð-,ÚÐÐ-ÐÐ--Ð-&Ð-.ÚÐÐ-ÐÐ-/Ð-&Ð-0ÚÐÐ-ÐÐ-1Ð-&Ð-2ÚÐÐ-ÐÐ-3Ð-&Ð-4ÚÐÐ-ÐÐ-5Ð-&Ð-6ÚÐÐ-ÐÐ-7Ð-&Ð-8ÚÐÐ-ÐÐ-9Ð-&Ð-#ÚÐÐ-ÐÐ-:Ð-&Ð-;ÚÐÐ-ÐÐ-<Ð-&Ð-%ÚÐÐ-ÐÐ-=Ð-&Ð->ÚÐÐ-ÐÐ-?Ð-&Ð-@ÚÐÐ-ÐÐ-AÐ-Ð-BÚÐÐ-ÐÐ-CÐ-AÐ-ÚÐÐ-ÐÐ-DÐ-AÐ-%ÚÐÐ-ÐÐ-EÐ-AÐ-FÚÐÐ-ÐÐ-GÐ-AÐ-HÚÐÐ-ÐÐ-IÐ-Ð-JÚÐÐ-ÐÐ-KÐ-IÐ-LÚÐÐ-ÐÐ-MÐ-KÐ-NÚÐÐ-ÐÐ-OÐ-MÐ-ÚÐÐ-ÐÐ-PÐ-MÐ-#ÚÐÐ-ÐÐ-QÐ-MÐ-%ÚÐÐ-ÐÐ-RÐ-KÐ-SÚÐÐ-ÐÐ-TÐ-RÐ-ÚÐÐ-ÐÐ-UÐ-RÐ-#ÚÐÐ-ÐÐ-VÐ-RÐ-%ÚÐÐ-ÐÐ-WÐ-Ð-XÚÐÐ-ÐÐ-YÐ-(Ð-ÚÐÐ-ÐÐ-ZÐ-(Ð-[ÚÐÐ-ÐÐ-\Ð-(Ð-]ÚÐÐ-ÐÐ-^Ð-(Ð-_ÚÐÐ-ÐÐ-`Ð-(Ð-aÚÐÐ-ÐÐ-bÐ-(Ð-cÚÐÐ-ÐÐ-dÐ-(Ð-eÚÐÐ-ÐÐ-fÐ-(Ð-BÚÐÐ-ÐÐ-gÐ-(Ð-hÚÐÐ-Ð-iEÐ-jÐ-kÐ-lÐ-mÐ-nÐo­Ð-pÐ-
-Ð-ÐÐ-qÐr-Ðs-Ðt-Ðu-Ðv-Ðw-Ðx-Ðy-ÚzÚ{Ú|+Gx_l5!0…jüo±@ÿµ!\c£© System.StringL{085afe48-c5d8-4ea5-ab0d-b35701fa6009}Properties8System.Collections.HashtableAuthorAliazzzCompanyOpen Source	 DefaultNamespace
+MEGAIODescription Library containing device support for MegaIO board under Raspberry Pi. Based upon Sequent Microsystems driver v1.1.0.0

+by Sequent Microsystems.
DocFormat reStructuredTextLibDocContentCommentsAndDocs"LibraryCategoriesL{aecb3560-8a8a-40ab-9e88-42f4b333af8b}IdSystem.GuidHe98088bb-59f5-4096-8784-4443932920df ParentCategoryIdH00000000-0000-0000-0000-000000000000DefaultNameApplicationLocalizedNamesVersionL{78562ae7-5a2e-4542-9033-c5c093009235}1.0.0.0Hd2c47c8c-760e-440c-9147-4468a3c03edbCAA H9bad807f-0127-4ea6-86e7-4f68c24e0225!Common"H8677b78e-b730-40de-8a62-fdbce8da6680#Safety$H3dd4868c-6477-4606-b687-f340a9dbdd2c%SoftMotion&H66558e58-9485-48b4-9433-2bf60b045756'Intern(Hb8b4ee4e-1f42-45af-8ccf-c7f09c488826)H385db9bf-1635-44ea-9c03-f7e409018454*CANbus+H4b460928-c15e-4b69-919b-8e6fbab12643,Compatibility-H7fc58ff6-d63b-4aac-a20f-7abbc9fd72f8.DataServer/H0204e5d6-0060-4153-acd0-429a397324d00IoDriverBase1Ha560fc75-2952-4be9-b2f7-e04b029744ab2IoDrivers3H7f3353de-c77d-4c8c-9bc0-5b221ce0a7fe4NetVars5He129985a-d24f-4869-8755-5a2b089f16c46Profiler7H75a5fc32-fdd8-4338-9a21-cd620e3c75698 RecipeManagement9H59ff46a0-e373-49c8-b11c-91d772d9f754:Hfff3a71e-3da2-468a-b82b-6c8fa8607f26;SFC<Haf11cf2a-bea4-4a38-add0-f13b3682d425=He7430333-8bd3-4ce2-8535-d61528e26db2>&SymbolConfiguration?H24114f71-a313-48dc-b727-4814a5ae5e7e@VisuAHb62c2041-b627-4159-b727-149b019609e6BSystemCH62e04908-d9eb-41d7-b3fd-8087020771a0DH8302f600-9f75-49a9-9172-d355d63e3a62EH5250160a-a348-41ef-96d8-0cd52f94e320FSysLibsGH45f0ac40-c00c-4d2d-a74e-2cf5adbaf3a4HSysLibs23IH75b20332-150b-4ccd-aa20-fb072490fb80JTargetKH7db0e3a2-bee3-451b-932c-0f87340204d4LD3S - Smart Software Solutions GmbHMH519b1d74-b1de-4a68-a3bf-c1fdb3909c18NPLCWinNT V3.xOH21e56dab-2863-4515-a4a5-d154a08ccd4ePHbef66cc1-9006-4083-92e8-84957423b2c7QHc52dbc97-13e5-46c3-8641-481f5d8daff9RHc179664b-4223-4f78-b898-054073c60fb3SPLCWinRTE V3.xTH2a47d467-e781-4f73-a35c-01b9d33d28d2UHa4c9aab3-b8bd-4826-9677-1820291d2f2dVH11ebb73b-df74-48e0-8fed-9b2db84e438aWH769db563-3955-441f-b96b-8b177b70d377XUse CasesYHe66bdbd6-b91d-4e4a-97d6-c698c033210cZHc812fecb-9bc1-488a-9e68-df19744bfaef[Database\H6680e7c8-f7d5-41a9-94fe-14602a15effa]Fieldbus^Hb42cc94a-6be6-4e71-9420-bda87e1cd129_Foundation`H50af6a48-e2e7-4280-82af-8818f86e464daGuidelinesbHa60af49c-8a71-4300-a862-17e5fe7de198cNetworkdH368639a0-d7b3-4311-9a2f-7bf2bab35b30eRuntimefHa4072735-6719-4d80-ba50-1d428672d406gH94be3750-453a-45b4-b1b7-327809b35168hUtilitiesi$LibraryCategoryIdsjPlaceholderk&PlaceholderTemplatelProjectmnReleasedoboolp
+Titleq4Raspberry I2C MEGAIO IoDrvr2.0.0.0sGetCompanyGUIDtGetTitleGUIDuGetVersionGUIDv&GetTextPropertyGUIDw(GetTextProperty2GUIDx*GetNumberPropertyGUIDy,GetBooleanPropertyGUIDz,GetVersionPropertyGUID{"GetLibVersionGUID|.GetLibVersionNumberGUID}"IsLibReleasedGUIDÐš
Ð-Ð-Ð-Ð-Ð-	Ð-
+Ð-Ð-Ð-
Ð-Ð-Ð-Ð-E-ÐÐ-Ð-Ð-ÚÐÐ-ÐÐ-Ð-Ð-ÚÐÐ-ÐÐ- Ð-Ð-!ÚÐÐ-ÐÐ-"Ð-Ð-#ÚÐÐ-ÐÐ-$Ð-Ð-%ÚÐÐ-ÐÐ-&Ð-Ð-'ÚÐÐ-ÐÐ-(Ð-&Ð-ÚÐÐ-ÐÐ-)Ð-&Ð-*ÚÐÐ-ÐÐ-+Ð-&Ð-,ÚÐÐ-ÐÐ--Ð-&Ð-.ÚÐÐ-ÐÐ-/Ð-&Ð-0ÚÐÐ-ÐÐ-1Ð-&Ð-2ÚÐÐ-ÐÐ-3Ð-&Ð-4ÚÐÐ-ÐÐ-5Ð-&Ð-6ÚÐÐ-ÐÐ-7Ð-&Ð-8ÚÐÐ-ÐÐ-9Ð-&Ð-#ÚÐÐ-ÐÐ-:Ð-&Ð-;ÚÐÐ-ÐÐ-<Ð-&Ð-%ÚÐÐ-ÐÐ-=Ð-&Ð->ÚÐÐ-ÐÐ-?Ð-&Ð-@ÚÐÐ-ÐÐ-AÐ-Ð-BÚÐÐ-ÐÐ-CÐ-AÐ-ÚÐÐ-ÐÐ-DÐ-AÐ-%ÚÐÐ-ÐÐ-EÐ-AÐ-FÚÐÐ-ÐÐ-GÐ-AÐ-HÚÐÐ-ÐÐ-IÐ-Ð-JÚÐÐ-ÐÐ-KÐ-IÐ-LÚÐÐ-ÐÐ-MÐ-KÐ-NÚÐÐ-ÐÐ-OÐ-MÐ-ÚÐÐ-ÐÐ-PÐ-MÐ-#ÚÐÐ-ÐÐ-QÐ-MÐ-%ÚÐÐ-ÐÐ-RÐ-KÐ-SÚÐÐ-ÐÐ-TÐ-RÐ-ÚÐÐ-ÐÐ-UÐ-RÐ-#ÚÐÐ-ÐÐ-VÐ-RÐ-%ÚÐÐ-ÐÐ-WÐ-Ð-XÚÐÐ-ÐÐ-YÐ-(Ð-ÚÐÐ-ÐÐ-ZÐ-(Ð-[ÚÐÐ-ÐÐ-\Ð-(Ð-]ÚÐÐ-ÐÐ-^Ð-(Ð-_ÚÐÐ-ÐÐ-`Ð-(Ð-aÚÐÐ-ÐÐ-bÐ-(Ð-cÚÐÐ-ÐÐ-dÐ-(Ð-eÚÐÐ-ÐÐ-fÐ-(Ð-BÚÐÐ-ÐÐ-gÐ-(Ð-hÚÐÐ-Ð-iEÐ-jÐ-kÐ-lÐ-mÐ-nÐo­Ð-pÐ-qÐ-ÐÐ-rÐs-Ðt-Ðu-Ðv-Ðw-Ðx-Ðy-Ðz-Ú{Ú|Ú}