Diff of /trunk/library/XmlControl/FB_XmlControl/svnobj [r50] .. [r51]  Maximize  Restore

Switch to unified view

a/trunk/library/XmlControl/FB_XmlControl/svnobj b/trunk/library/XmlControl/FB_XmlControl/svnobj
1
Gx_l !0jüoÔÞ1*™  L¼ÙÑSystem.StringL{6f9dac998de14efc846568ac443b7d08}SpecialFuncL{0db3d7bbcde044169a7bce49a0124323}NoneImplementationL{3b83b776fb2543b899f23c507c9143fc}TextDocument L{f38782858e4f490bbb1b9acbb7eb04db}
1
Gx_l« !0…jüoÒY-K±  ˜"System.StringL{6f9dac998de14efc846568ac443b7d08}SpecialFuncL{0db3d7bbcde044169a7bce49a0124323}NoneImplementationL{3b83b776fb2543b899f23c507c9143fc}TextDocument L{f38782858e4f490bbb1b9acbb7eb04db}
2
TextLinesL{a5de0b0b1cb54913ac219d70293ec00d}Id
longTagTextInterfaceL{a9ed5b7e75c54651af16d2c27e98cb94}(*²Organizes parsing and composing of XML data. Data can be treated as STRING or char array.˜Filebuffersize is default 4096 bytes and can be set via Gvl_Param_XmlControlUsage example:1. Initiate  VAR8    XML : FB_XMLControl;x    Buffer: STRING(GVL_Param_XmlControl.udiMaxFileSize);    //orŽ    Buffer: ARRAY [0..GVL_Param_XmlControl.udiMaxFileSize] OF CHAR;  END_VAR@  XML.pBuffer: = ADR (buffer);J  XML.LenBuffer: = SIZEOF (buffer); V  Add your own preferred fileheader like:!f  XML: <?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF8\"?>"–  XML.WriteDocumentHeader( '<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF8\"?>');#F2. Compose a tag with a parameters:$<XML: <MyTag ParaName = "11" />%H  XML.newTag(sTagName: = 'MyTag');&l  XML.newPara(sName: = 'ParaName', sPara: = sValue);'&  XML.CloseTag();("3. Add tag value:):XML: <MyTag> MyText </ MyTag>*B  XML.newTag(sName := 'MyTag');P  XML.newTagData(sTagData :='MyText');,P4. Jump to the beginning of the XML data(XML.toStartBuffer();."5. Add a comment:/.XML: <! MyComment >0X  XML.newComment(sTagName: = 'MyComment');1v6. Returns the next tag from the current position in buffer2XML.NextTag();3D7. Output the parameter of the tag4BXML.NextPara(sPara: = LastValue);5`Feedback: sPara returns the value found (string)6*)7>//{attribute 'hide_all_locals'}88FUNCTION_BLOCK FB_XmlControl9VAR::  Buffer : FB_StringBuffer;;<  TagList : FB_StringBuffer;<0  sTags : T_MaxString;=D  TagListSeek : FB_StringBuffer;>.  sTagsSeek : STRING;?4  Tag : FB_StringBuffer;@.  sTag : T_MaxString;A&  xTagOpen: BOOL;B(  iSelect : UDINT;C2  iSelectStart : UDINT;D.  iSelectEnd : UDINT;E:  iSelectStartPara : UDINT;F6  iSelectEndPara : UDINT;G8  iSelectTagClose : UDINT;H<  iSelectStartValue : UDINT;I8  iSelectEndValue : UDINT;J4  udiSearchPos : UDINT; KEND_VARLVAR CONSTANTM@  TAG_OPEN : STRING(1) := '<';NB  TAG_CLOSE : STRING(1) := '>';OT  END_TAG_CLOSE : STRING(4) := '/>$R$N';P:  SPACE : STRING(1) := ' ';Q<  EQUALS : STRING(1) := '=';R:  QUOTE : STRING(1) := '"';SD  BACK_SLASH : STRING(1) := '\';TJ  FORWARD_SLASH : STRING(1) := '/';UP  OPEN_COMMENT : STRING(5) := '<! ';VP  CLOSE_COMMENT : STRING(4) := ' >';W: CR_LF : STRING(4) := '$R$N';X8  TAB : STRING(2) := '$T';YX  //$OD : ASCII code for carriage return (CR)Z& //$$ : to add a $R[: //$' : to add ' (apostrophe)\. //$L or $l : line feed], //$N or $n : new line.  //$P or $p : next page_2 //$R or $r : end of line`"UniqueIdGeneratora104bPOULevelcL{8e575c5b1d3749c6941b5c0ec7874787}dStandarde ChildObjectGuidsf8System.Collections.ArrayListg,AddAttributeSubsequenthboolÐÐ-ÐÐ  E
2
TextLinesL{a5de0b0b1cb54913ac219d70293ec00d}Id
longTagTextInterfaceL{a9ed5b7e75c54651af16d2c27e98cb94}(*²Organizes parsing and composing of XML data. Data can be treated as STRING or char array.˜Filebuffersize is default 4096 bytes and can be set via Gvl_Param_XmlControlUsage example:1. Initiate  VAR8    XML : FB_XMLControl;x    Buffer: STRING(GVL_Param_XmlControl.udiMaxFileSize);    //orŽ    Buffer: ARRAY [0..GVL_Param_XmlControl.udiMaxFileSize] OF CHAR;  END_VAR@  XML.pBuffer: = ADR (buffer);J  XML.LenBuffer: = SIZEOF (buffer); V  Add your own preferred fileheader like:!f  XML: <?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF8\"?>"–  XML.WriteDocumentHeader( '<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF8\"?>');#F2. Compose a tag with a parameters:$<XML: <MyTag ParaName = "11" />%H  XML.newTag(sTagName: = 'MyTag');&l  XML.newPara(sName: = 'ParaName', sPara: = sValue);'&  XML.CloseTag();("3. Add tag value:):XML: <MyTag> MyText </ MyTag>*B  XML.newTag(sName := 'MyTag');P  XML.newTagData(sTagData :='MyText');,P4. Jump to the beginning of the XML data(XML.toStartBuffer();."5. Add a comment:/.XML: <! MyComment >0X  XML.newComment(sTagName: = 'MyComment');1v6. Returns the next tag from the current position in buffer2XML.NextTag();3D7. Output the parameter of the tag4BXML.NextPara(sPara: = LastValue);5`Feedback: sPara returns the value found (string)6*)7>//{attribute 'hide_all_locals'}88FUNCTION_BLOCK FB_XmlControl9VAR::  Buffer : FB_StringBuffer;;<  TagList : FB_StringBuffer;<0  sTags : T_MaxString;=D  TagListSeek : FB_StringBuffer;>.  sTagsSeek : STRING;?4  Tag : FB_StringBuffer;@.  sTag : T_MaxString;A&  xTagOpen: BOOL;B(  iSelect : UDINT;C2  iSelectStart : UDINT;D.  iSelectEnd : UDINT;E:  iSelectStartPara : UDINT;F6  iSelectEndPara : UDINT;G8  iSelectTagClose : UDINT;H<  iSelectStartValue : UDINT;I8  iSelectEndValue : UDINT;J4  udiSearchPos : UDINT; KEND_VARLVAR CONSTANTM@  TAG_OPEN : STRING(1) := '<';NB  TAG_CLOSE : STRING(1) := '>';OL  END_TAG_CLOSE : STRING(4) := '/>';P:  SPACE : STRING(1) := ' ';Q<  EQUALS : STRING(1) := '=';R:  QUOTE : STRING(1) := '"';SD  BACK_SLASH : STRING(1) := '\';TJ  FORWARD_SLASH : STRING(1) := '/';UP  OPEN_COMMENT : STRING(5) := '<! ';VP  CLOSE_COMMENT : STRING(4) := ' >';W8  TAB : STRING(2) := '$T';X:  CR_LF : STRING(4) := '$R$N';Y ZX //$OD : ASCII code for carriage return (CR)[& //$$ : to add a $R\: //$' : to add ' (apostrophe)]. //$L or $l : line feed, //$N or $n : new line_.  //$P or $p : next page`2 //$R or $r : end of linea"UniqueIdGeneratorb108cPOULeveldL{8e575c5b1d3749c6941b5c0ec7874787}eStandardf ChildObjectGuidsg8System.Collections.ArrayListh,AddAttributeSubsequentiboolÐÐ-ÐÐ  E
3
ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ E
3
ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ E
4
cÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­  ÚÐ-ÐÐ
­
4
dÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­  ÚÐ-ÐÐ
­
5
ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­
ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ- ÐÐ
­ÚÐ-!ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-"ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-#ÐÐ
­ÚÐ-$ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-%ÐÐ
­ÚÐ-&ÐÐ
­ÚÐ-'ÐÐ
­ ÚÐ-ÐÐ
­!ÚÐ-ÐÐ
­"ÚÐ-(ÐÐ
­#ÚÐ-)ÐÐ
­$ÚÐ-ÐÐ
­%ÚÐ-*ÐÐ
­&ÚÐ-+ÐÐ
­'ÚÐ-'ÐÐ
­(ÚÐ-ÐÐ
­)ÚÐ-ÐÐ
­*ÚÐ-,ÐÐ
­+ÚÐ--ÐÐ
­,ÚÐ-ÐÐ
­-ÚÐ-ÐÐ
­.ÚÐ-.ÐÐ
­/ÚÐ-/ÐÐ
­0ÚÐ-ÐÐ
­1ÚÐ-0ÐÐ
­2ÚÐ-ÐÐ
­3ÚÐ-1ÐÐ
­4ÚÐ-2ÐÐ
­5ÚÐ-ÐÐ
­6ÚÐ-ÐÐ
­7ÚÐ-3ÐÐ
­8ÚÐ-4ÐÐ
­9ÚÐ-5ÐÐ
­:ÚÐ-ÐÐ
­;ÚÐ-6ÐÐ
­<ÚÐ-7ÐÐ
­=ÚÐ-8ÐÐ
­>ÚÐ-9ÐÐ
­?ÚÐ-:ÐÐ
­@ÚÐ-;ÐÐ
­AÚÐ-<ÐÐ
­BÚÐ-=ÐÐ
­CÚÐ->ÐÐ
­DÚÐ-?ÐÐ
­EÚÐ-@ÐÐ
­FÚÐ-AÐÐ
­GÚÐ-BÐÐ
­HÚÐ-CÐÐ
­IÚÐ-DÐÐ
­JÚÐ-EÐÐ
­KÚÐ-FÐÐ
­LÚÐ-GÐÐ
­MÚÐ-HÐÐ
­NÚÐ-IÐÐ
­OÚÐ-JÐÐ
­PÚÐ-KÐÐ
­QÚÐ-LÐÐ
­RÚÐ-MÐÐ
­SÚÐ-NÐÐ
­TÚÐ-OÐÐ
­UÚÐ-PÐÐ
­VÚÐ-QÐÐ
­WÚÐ-RÐÐ
­XÚÐ-SÐÐ
­YÚÐ-TÐÐ
­ZÚÐ-UÐÐ
­[ÚÐ-VÐÐ
­eÚÐ-WÐÐ
­fÚÐ-XÐÐ
­]ÚÐ-YÐÐ
­^ÚÐ-ZÐÐ
­_ÚÐ-[ÐÐ
­`ÚÐ-\ÐÐ
­aÚÐ-]ÐÐ
­bÚÐ-^ÐÐ
­cÚÐ-_ÐÐ
­ÚÐ-KÐ`-aÐbc-defÐgh­
5
ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­
ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ- ÐÐ
­ÚÐ-!ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-"ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-#ÐÐ
­ÚÐ-$ÐÐ
­ÚÐ-ÐÐ
­ÚÐ-%ÐÐ
­ÚÐ-&ÐÐ
­ÚÐ-'ÐÐ
­ ÚÐ-ÐÐ
­!ÚÐ-ÐÐ
­"ÚÐ-(ÐÐ
­#ÚÐ-)ÐÐ
­$ÚÐ-ÐÐ
­%ÚÐ-*ÐÐ
­&ÚÐ-+ÐÐ
­'ÚÐ-'ÐÐ
­(ÚÐ-ÐÐ
­)ÚÐ-ÐÐ
­*ÚÐ-,ÐÐ
­+ÚÐ--ÐÐ
­,ÚÐ-ÐÐ
­-ÚÐ-ÐÐ
­.ÚÐ-.ÐÐ
­/ÚÐ-/ÐÐ
­0ÚÐ-ÐÐ
­1ÚÐ-0ÐÐ
­2ÚÐ-ÐÐ
­3ÚÐ-1ÐÐ
­4ÚÐ-2ÐÐ
­5ÚÐ-ÐÐ
­6ÚÐ-ÐÐ
­7ÚÐ-3ÐÐ
­8ÚÐ-4ÐÐ
­9ÚÐ-5ÐÐ
­:ÚÐ-ÐÐ
­;ÚÐ-6ÐÐ
­<ÚÐ-7ÐÐ
­=ÚÐ-8ÐÐ
­>ÚÐ-9ÐÐ
­?ÚÐ-:ÐÐ
­@ÚÐ-;ÐÐ
­AÚÐ-<ÐÐ
­BÚÐ-=ÐÐ
­CÚÐ->ÐÐ
­DÚÐ-?ÐÐ
­EÚÐ-@ÐÐ
­FÚÐ-AÐÐ
­GÚÐ-BÐÐ
­HÚÐ-CÐÐ
­IÚÐ-DÐÐ
­JÚÐ-EÐÐ
­KÚÐ-FÐÐ
­LÚÐ-GÐÐ
­MÚÐ-HÐÐ
­NÚÐ-IÐÐ
­OÚÐ-JÐÐ
­PÚÐ-KÐÐ
­QÚÐ-LÐÐ
­RÚÐ-MÐÐ
­SÚÐ-NÐÐ
­TÚÐ-OÐÐ
­UÚÐ-PÐÐ
­VÚÐ-QÐÐ
­WÚÐ-RÐÐ
­XÚÐ-SÐÐ
­YÚÐ-TÐÐ
­ZÚÐ-UÐÐ
­[ÚÐ-VÐÐ
­fÚÐ-WÐÐ
­kÚÐ-XÐÐ
­lÚÐ-YÐÐ
­]ÚÐ-ZÐÐ
­^ÚÐ-[ÐÐ
­_ÚÐ-\ÐÐ
­`ÚÐ-]ÐÐ
­aÚÐ-^ÐÐ
­bÚÐ-_ÐÐ
­cÚÐ-`ÐÐ
­ÚÐ-KÐa-bÐcd-efgÐh